ЗА НАС

През далечната 1971 година с Постановление на Министерски Съвет за пръв път в страната бе създадена всеобхватна и стройна система за професионална квалификация и продължаване на образованието на лица в трудоспособна възраст.
На основание това Постановление със заповед на МТСГ И МНП през 1972 година бе учреден „Професионален учебен център „Янко Костов „ гр. Варна.

научи повече >>

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ВЯРВАМЕ в Човека(с главна буква)!Вярваме,че човекът е завършек и венец на природата,резултат от творческото съзидание на титаничната сила на космоса!
Вярваме в неговите възможности постоянно,до края на живота си,да усъвършенства своите положителни качества и да подържа екологично чиста среда за себеподобните си и цялата жива природа!


научи повече >>

КУРСОВЕ

Строителни електромонтьори и сродни на тях. Код по НКП 7137.
Електромонтьор на МПС . Код по НКП 7137.
Електромонтьор промишлено предприятие .Код по НКП 7137.
Електромонтьор подръжка на сгради. Код по НКП 7137.
Монтьор на хладилна и климатична техника. Код по НАПОО 5220403.
Техник алармени,сигнално-охранителни и известителни системи. Код по НКП 7243.

научи повече >>

КУРСОВЕ

Стругар. Код по НКП 8211.
Стругар ЦПУ . Код НКП 8211.
Фрезист. Код по НКП 8211.
Шлосер. Код по НКП 7226.
Компресорист. Код по НКП 8163.
Оператор помпена станция. Код по НКП 8163.
Монтажник вътрешни ВиК мрежи. Код по НКП 7136.
Монтажник външни ВиК мрежи . Код по НКП 7136


научи повече >>

КУРСОВЕ

Машинист на подемно-транспортни машини в строителството. Код по НКП 332.
Машинист на изкопни машини.Код по НКП 332.
Водачи и оператори на открити товарни платформи с повдигаши устройства.Код по НКП 8334.
Водач на мотокар .Код по НКП 8334.

научи повече >>